Thursday, August 15, 2013

Cahil adamdan uzaq ol - zerifler

Cahil adamdan uzaq ol

“İnsanların ən möhkəmi cahil adamlarla ünsiyyətdən qaçan şəxsdir”.
Səlcuqlar zamanında mühüm dövlət vəzifələrində çalışmış, eyni zamanda, “Siyasətnamə” kimi dəyərli bir əsəri qələmə almış Xacə Nizamülmülk bir ara sultanın qəzəbinə düçar olur. Hökmdarın əmri ilə onu zindana salırlar.


Ətraflı ardında
http://Zerifler.com saytında oxu


//http://zerifler.com

No comments:

Post a Comment